CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC SINH VẬT BIỂN - LÀM VIỆC TẠI THỦY CUNG (THỦY SẢN WORK)

THỦY CUNG LOTTE TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC SINH VẬT BIỂN LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Địa điểm làm việc: Lotte World Aquarium - 272 đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội

NHIỆM VỤ:

  • Chế biến và cho cá, động vật biển ăn.
  • Thực hiện, quan sát, kiểm tra các hệ thống bơm lọc, Ozone, đèn UV, Oxy...
  • Quan sát, hỗ trợ, bắt cá khám bệnh, cách ly...
  • Nghiên cứu tài liệu về các loài thủy sinh.
  • Kiểm soát chất lượng nước.
  • Quản lý điện các bể chứa.
@thuysan.work 🎯 THỦY CUNG LOTTE 🐠 đang tìm kiếm CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC SINH VẬT BIỂN 🐬 Có kinh nghiệm chăm sóc cá thủy cung là lợi thế, có khả năng lặn... 🏊 #tuyendung #vieclam #vieclamthuysan #thuysanwork #tuyendungthuysan #thuocthuysan #thuysanvietnam #hr #job #cv #timvieclam #timviecnhanh #vieclam24h #tuyendungnhansu #timnhantai #vieclamthuycung #thuycunglotte #chamsoc #sinhvatbien #boilan #thuycung #hanoi #chamsocsinhvatbien #nganhthuysan #lotteaquarium #lotteworldaquarium ♬ Aquarium - Kevin MacLeod

YÊU CẦU:

  • Sức khỏe tốt.
  • Tốt nghiệp chuyên ngành thủy sản.
  • Có kinh nghiệm chăm sóc cá thủy cung là lợi thế.
  • Có khả năng lặn và tiếp nhận các khóa học về lặn.

LIÊN HỆ:

CỘNG ĐỒNG TUYỂN DỤNG THỦY SẢN

Comments

@thuysan.work

Thiết bị thủy sản

Cập nhật giá thủy sản