Posts

KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN (THỦY SẢN WORK)

TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN KIỂM ĐỊNH KIỂM NGHIỆM GIỐNG (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN R&D THỦY SẢN (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỨC ĂN THỦY SẢN (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN KINH DOANH - NGÀNH HÓA CHẤT THỦY SẢN (THỦY SẢN WORK)

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MẢNG CÁ (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU THỨC ĂN THỦY SẢN (THỦY SẢN WORK)

TRỢ LÝ KINH DOANH / SALE ADMIN (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN MUA HÀNG (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN KINH DOANH - THU NHẬP TRÊN 15TR/THÁNG (THỦY SẢN WORK)

TECHNICAL SALES - CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG THUỐC THỦY SẢN (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN THU MUA QUỐC TẾ (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XNK (THỦY SẢN WORK)

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NGÀNH THỦY SẢN (THỦY SẢN WORK)

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (THỦY SẢN WORK)

NHÂN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ NGÀNH THỦY SẢN (THỦY SẢN WORK)

QUẢN LÝ BÁN HÀNG NGOẠI TỈNH (THỦY SẢN WORK)

@thuysan.work

Thiết bị thủy sản

Cập nhật giá thủy sản